ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Bedrijfsgegevens

Moeiteloosopvoeden.com is een samenwerking tussen twee eenmanszaken namelijk:

De Succes Prinses van Marie José Rietdijk en

Praktijk voor Kwaliteitsopvoeding van Marianne Langemeijer

De Succes Prinses is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Koffiestraat 13

Postcode : 5473 RP
Plaats : Heeswijk-Dinther
e-mailadres : mariejose.rietdijk@succesprinses.nl

 

Praktijk voor Kwaliteitsopvoeding is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Wolfsesteeg 8

Postcode : 3864 MR
Plaats : Nijkerkerveen
e-mailadres : info@kwaliteitsopvoeding.nl

 

Verder in dit document zal ik Moeiteloosopvoeden.com blijven gebruiken voor het gemak. Moeiteloosopvoeden.com representeert de bovenstaande bedrijven samen.

 

2. Begrippen en toepasselijkheid

 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Succesprinses en Kwaliteitsopvoeding, hierna genoemd Opvoedopstellingen.com, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij de initiatiefnemers van Moeiteloosopvoeden.com zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

3. Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van Moeiteloosopvoeden.com staan, zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW (9% of 21%), tenzij anders vermeld. Je betaalt geen verzendkosten bij verzendingen binnen Nederland boven een bedrag van € 75. Onder dit bedrag zijn de verzendkosten variabel en afhankelijk van het product en/of producten die besteld worden.

De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht zijn per land verschillend en kun je opvragen bij Moeiteloosopvoeden.com. Als je meerdere producten bestelt, wordt het product met de hoogste verzendkosten als uitgangspunt genomen. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is van Moeiteloosopvoeden.com bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4. Verzenden

Moeiteloosopvoeden.com streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1 werkdag te verzenden. Voor producten die niet op voorraad zijn, staat de verwachte verzenddatum vermeld in de beschrijving. Mocht dit niet het geval zijn, dan proberen we binnen 2-3 weken na ontvangst van de betaling de bestelling te verzenden naar het door jou opgegeven adres. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, sturen we je een e-mail om je hiervan op de hoogte te stellen. Moeiteloosopvoeden.com is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL, DHL of UPS of een andere bezorgdienst. Moeiteloosopvoeden.com is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Moeiteloosopvoeden.com neemt de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Je dient dit binnen 7 dagen na verzending van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Moeiteloosopvoeden.com worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

5. Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDeal. Voor de betaling kun je gebruikmaken van Creditcard en IDeal.

 

6. Reclamatie en retourneren

Moeiteloosopvoeden.com doet er alles aan om je product goed af te leveren. Toch raden wij aan de geleverde artikelen meteen na ontvangst te controleren. Voldoen ze niet aan jouw verwachting? Stuur ons dan een e-mail. We proberen eventuele problemen of klachten, altijd in overleg met jou,  op de best mogelijke manier op te lossen. Als we binnen 2 dagen geen schriftelijke bezwaren hebben ontvangen, dan gaan we ervan uit aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Je hebt het recht de door Moeiteloosopvoeden.com geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen vragen we je zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is, om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. De artikelen kun je binnen het zichttermijn retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en retourformulier. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Moeiteloosopvoeden.comde betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van de artikelen. Wanneer de door Moeiteloosopvoeden.com afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

 

7. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Moeiteloosopvoeden.com, van het personeel en de producten van Moeiteloosopvoeden.com voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Moeiteloosopvoeden.comis evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Moeiteloosopvoeden.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Moeiteloosopvoeden.com. De aansprakelijkheid van Moeiteloosopvoeden.com is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Moeiteloosopvoeden.nl, dan wel tussen Moeiteloosopvoeden.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Moeiteloosopvoeden.com, is Moeiteloosopvoeden.com niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Moeiteloosopvoeden.com.

 

8. Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Moeiteloosopvoeden.com opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als Moeiteloosopvoeden.com het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Moeiteloosopvoeden.com of bij de toeleveranciers van Moeiteloosopvoeden.com.

 

9. Privacy

Moeiteloosopvoeden.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na jouw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling.

 

10. Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Daarnaast optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens verstrekken we niet aan derden.

 

11. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

12. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

– Deze algemene voorwaarden zijn van 1-1-2020